• Gratis verzending vanaf € 40,-
  • Zelfde dag verzonden (voor 16:00)
  • Samenwerking met lokale winkelier
  • Beoordeeld met een 9,7
  • Gratis verzending vanaf € 40,-
  • Zelfde dag verzonden (voor 16:00)
  • Samenwerking met lokale winkelier
  • Beoordeeld met een 9,7

Retourneren en herroepingsrecht

Bestelling retour sturen/ herroepingsrecht
Iedere webshop-consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Wij proberen onze producten zo exact mogelijk te beschrijven en op internet weer te geven. Toch kunnen sommige materialen lichte afwijkingen vertonen. Houd er rekening mee, dat de kleur van de afgebeelde producten ook wordt beïnvloed door de beeldscherminstellingen van jouw computer. Maatwerk producten zijn uitgesloten voor het herroepingsrecht. Op basis van specificaties van jou als klant op kleur gemengde verven kunnen niet geretourneerd worden. Bij twijfel over product en/of kleur kun je altijd contact met ons opnemen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, of e-mail) op de hoogte stellen dat je de overeenkomst wil herroepen. Je retour moet per mail bij ons gemeld worden. In deze mail geef je aan welk product je wilt retourneren en met welke reden. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Waardevermindering
Voor verbruiksartikelen, zoals verf, geldt dat voor het beoordelen van het product het niet nodig is om het uit te pakken of te openen. Doe je dit toch, dan is het product niet meer te verkopen en kan dit tot forse waardevermindering leiden. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Terugbetaling na herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, exclusief leveringskosten in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Verf van Niveau op de hoogte is gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van Verf van Niveau terug.

Indien je slechts een deel van de bestelling retour stuurt, dan worden de kosten voor de levering niet teruggestort. Verf van Niveau betaalt terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. In ieder geval zullen er voor terugbetalingen geen extra kosten in rekening gebracht worden. Wij wachten met terugbetaling tot de goederen weer in goede orde zijn ontvangen of als je hebt aangetoond dat de goederen teruggezonden zijn, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Let op: Jij als consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Retouradres
Verf van Niveau
Haarbos 1
3953 HA Maarsbergen – Nederland


Aansprakelijkheid
Verf van Niveau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van verkeerd gebruik van de door Verf van Niveau verkochte producten.

De inhoud van onze site is zorgvuldig samengesteld, maar helaas kunnen wij echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is.

Niveau Verf is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website. Verf van Niveau is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Verf van Niveau zo spoedig mogelijk worden aangepast. Niveau Verf kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit/instellingen nog voor vertraging van de levering door de vervoerder.